W*intercom

Nhà sản xuất: TELETICS Inc CANADA
Mô tả sản phẩm:

W*INTERCOM TM INTERCOM KHÔNG DÂY CHO MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT.

 

Giá:

Tính năng:

Tiêu Chuẩn
ATEX ( Châu Âu ) ; HAZLOC ( Bắc Mỹ)  

Thông số kỹ thuật
Phiên bản:
  • Phiên bản 5.8 GHz, 4.9 GHz và 900 MHz sẵn có.
So sánh :
  • Có thể so sánh được với tất cả tiêu chuẩn của điện thoại RJ11
Mã hóa:
  • Mã hóa cấp độ AES và ID đặc thù cho mỗi hệ thống
Phần mềm lập trình:
  •  Bao gồm và không tính phí
Chức năng:
  • Điện thoại, internet, 40WRMS PA, và rờ le chuông 5A tại mỗi khu vực.
Số dòng truyền:
  • Quay số trực tiếp ra ngoài hoặc nội bộ lên đến 4 dòng bên ngoài
Tài liệu thiết kế theo ý khách hàng :
  • Sẵn có cho người tích hợp SIP cho máy chủ Feature
Đặc điểm bên ngoài :
  • Chắc chắn, tất cả được tạo bằng thép với khuôn được tối ưu hóa bằng máy tính hoặc NEMA đính kèm.
Năng lượng cung cấp:
  • Bộ điều hợp +24V có chọn lựa, hoặc sử dụng bằng sự cung cấp năng lượng của bạn.