MÁY LẠNH DẠNG ĐỨNG (VXP2)

Nhà sản xuất: ICEQUBE (MỸ)
Mô tả sản phẩm:

Cung ứng dòng máy lạnh chống cháy nổ (phòng nổ) từ 2500 đến 27000 BTU dùng trong khu vực nguy hiểm.

Giá:

Tính năng:

Tiêu Chuẩn
etl classifiedCSA

Thông số kỹ thuật
   Model  IQ2500VXP2, IQ3500VXP2 & IQ4500VXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ2500VXP2 2500/733  120/60 7.3 42.6 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ2500VXP2 2500/733 230/60 3.5 42.6 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ2500VXP2 2500/733 480/60 1.7 49.4 H 826mm x W 489mm x D 162mm
IQ3500VXP2 3500/1026 120/60 9.3 47.2 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ3500VXP2 3500/1026 230/60 4.9 47.2 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ3500VXP2 3500/1026 480/60 2.1 54 H 826mm x W 489mm x D 162mm
IQ4500VXP2 4500/1319 120/60 10.2 47.2 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ4500VXP2 4500/1319 230/60 5.1 47.2 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ4500VXP2 4500/1319 480/60 2.3 54 H 826mm x W 489mm x D 162mm
       Model  IQ10000VXP2  &  IQ12000VXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ10000VXP2 10000/2931  120/60 15.1 72.1 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ10000VXP2 10000/2931 230/60 7.9 72.1 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ10000VXP2 10000/2931 480/60/50 3.8/4.2 97.5 H 1464mm x W 448mm x D 263mm
IQ12000VXP2 12000/3517 120/60 19.6 72.1 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ12000VXP2 12000/3517 230/60 9.8 72.1 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ12000VXP2 12000/3517 480/60/50 4.7/5.2 97.5 H 1464mm x W 448mm x D 263mm
       Model  IQ14000VXP2, IQ17000VXP2 & IQ20000VXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ14000VXP2 14000/4103 230/60 11.4 98.9 H 1422mm x W 510mm x D 363mm
IQ14000VXP2 14000/4103 480/60/50 6.7/7.4 113.4 H 1422mm x W 510mm x D 363mm
IQ17000VXP2 17000/4982 230/60 15.5 98.9 H 1422mm x W 510mm x D 363mm
IQ17000VXP2 17000/4982 480/60/50 7.8/8.6 113.4 H 1422mm x W 510mm x D 363mm
IQ20000VXP2 20000/5862 230/60 17.4 98.9 H 1422mm x W 510mm x D 363mm
IQ20000VXP2 20000/5862 480/60/50 8.7/9.6 113.4 H 1464mm x W 448mm x D 263mm
       Model  IQ27000VXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ27000VXP2 27000/7913 230/60 21 141 H 1273mm x W 581mm x D 486mm
IQ27000VXP2 27000/7913 480/60 10.5 159 H 1273mm x W 581mm x D 486mm