MÁY LẠNH MỎNG DẠNG ĐỨNG (VSXP2)

Nhà sản xuất: ICEQUBE (MỸ)
Mô tả sản phẩm:

Cung ứng dòng máy lạnh chống cháy nổ (phòng nổ) từ 2200 đến 8000 BTU dùng trong khu vực nguy hiểm.

Giá:

Tính năng:

Tiêu Chuẩn
etl classifiedCSA

Thông số kỹ thuật
   Model  IQ2200VSXP2 &  IQ3000VSXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ2200VSXP2 2200/645  120/60 6.6 34.0 H 764mm x W 312mm x D 161mm
IQ2200VSXP2 2200/645 230/60 3.3 34.0 H 764mm x W 312mm x D 161mm
IQ2200VSXP2 2200/645 480/60/50 1.6/1.7 40.8 H 867mm x W 312mm x D 161mm
IQ3000VSXP2 3000/879  120/60 6.9 34.0 H 764mm x W 312mm x D 161mm
IQ3000VSXP2 3000/879 230/60 3.4 34.0 H 764mm x W 312mm x D 161mm
IQ3000VSXP2 3000/879 480/60/50 1.6/1.8 40.8 H 867mm x W 312mm x D 161mm
       Model IQ4000VSXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ4000VSXP2 4000/1172  120/60 8.6 36.3 H 764mm x W 312mm x D 212mm
IQ4000VSXP2 4000/1172 230/60 4.1 36.3 H 764mm x W 312mm x D 212mm
IQ4000VSXP2 4000/1172 480/60/50 2.2/2.4 43.5 H 867mm x W 312mm x D 212mm
     Model IQ5000V16XP2  &  IQ6000V16XP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ5000V16XP2 5000/1465  120/60 8.4 47.6 H 914mm x W 405mm x D 187mm
IQ5000V16XP2 5000/1465 230/60 4.1 47.6 H 914mm x W 405mm x D 187mm
IQ5000V16XP2 5000/1465 480/60/50 2.4/2.6 56.7 H 1019mm x W 405mm x D 187mm
IQ6000V16XP2 6000/1758  120/60 8.8 47.6 H 914mm x W 405mm x D 187mm
IQ6000V16XP2 6000/1758 230/60 4.3 47.6 H 914mm x W 405mm x D 187mm
IQ6000V16XP2 6000/1758 480/60/50 2.5/2.8 56.7 H 1019mm x W 405mm x D 187mm
       Model IQ5500VSXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ5500VSXP2 5500/1612  120/60 10.4 43.1 H 764mm x W 312mm x D 264mm
IQ5500VSXP2 5500/1612 230/60 5.2/5.7 43.1 H 764mm x W 312mm x D 264mm
IQ5500VSXP2 5500/1612 480/60/50 2.1/2.3 50.3 H 867mm x W 312mm x D 161mm
       Model IQ8000V16XP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ8000V16XP2 8000/2345  120/60 13.7 56.7 H 1069mm x W 405mm x D 263mm
IQ8000V16XP2 8000/2345 230/60 6.8 56.7 H 1069mm x W 405mm x D 263mm
IQ8000V16XP2 8000/2345 480/60/50 3.4/3.7 68.0 H 1172mm x W 405mm x D 263mm