MÁY LẠNH MỎNG DẠNG ĐỨNG (VS)

Nhà sản xuất: ICEQUBE (MỸ)
Mô tả sản phẩm:

Cung ứng dòng máy lạnh công nghiệp từ 1200 đến 8000 BTU.

Giá:

Tính năng:

Tiêu Chuẩn


Thông số kỹ thuật
   Model  IQ1200VS, IQ1500VS, & IQ1800VS
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ1200VS 1200/352  120/60 3.9 21.5 H 565mm x W 292mm x D 159mm
IQ1200VS 1200/352 230/60/50 1.8/2 21.5 H 565mm x W 292mm x D 159mm
IQ1200VS 1200/352 400/60/50 1.0/1.2 25.5 H 668mm x W 292mm x D 159mm
IQ1200VS 1200/352 480/60/50 0.9/1.0 25.5 H 668mm x W 292mm x D 159mm
IQ1500VS 1500/440  120/60 4.0 21.5 H 565mm x W 292mm x D 159mm
IQ1500VS 1500/440 230/60/50 1.9/2.1 21.5 H 565mm x W 292mm x D 159mm
IQ1500VS 1500/440 400/60/50 1.1/1.2 25.5 H 668mm x W 292mm x D 159mm
IQ1500VS 1500/440 480/60/50 0.9/1.0 25.5 H 668mm x W 292mm x D 159mm
IQ1800VS 1800/528  120/60 4.0 21.5 H 565mm x W 292mm x D 159mm
IQ1800VS 1800/528 230/60/50 2.0/2.2 21.5 H 565mm x W 292mm x D 159mm
IQ1800VS 1800/528 400/60/50 1.2/1.3 25.5 H 668mm x W 292mm x D 159mm
IQ1800VS 1800/528 480/60/50 1.0/1.1 25.5 H 668mm x W 292mm x D 159mm
     Model  IQ2200VS, IQ3000VS
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ2200VS 2200/645  120/60 6.6 25.0 H 764mm x W 312mm x D 161mm
IQ2200VS 2200/645 230/60/50 3.3/3.7 25.0 H 764mm x W 312mm x D 161mm
IQ2200VS 2200/645 400/60/50 1.9/2.1 31.8 H 867mm x W 312mm x D 161mm
IQ2200VS 2200/645 480/60/50 1.6/1.8 31.8 H 867mm x W 312mm x D 161mm
IQ3000VS 3000/879 120/60 6.9 25.0 H 764mm x W 312mm x D 161mm
IQ3000VS 3000/879 230/60/50 3.4/3.8 25.0 H 764mm x W 312mm x D 161mm
IQ3000VS 3000/879 400/60/50 2.0/2.2 31.8 H 867mm x W 312mm x D 161mm
IQ3000VS 3000/879 480/60/50 1.6/1.8 31.8 H 867mm x W 312mm x D 161mm
     Model  IQ4000VS
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ4000VS 4000/1172  120/60 8.3 27.2 H 764mm x W 312mm x D 212mm
IQ4000VS 4000/1172 230/60/50 4.2/4.7 27.2 H 764mm x W 312mm x D 212mm
IQ4000VS 4000/1172 400/60/50 2.4/2.7 34.5 H 867mm x W 312mm x D 212mm
IQ4000VS 4000/1172 480/60/50 2.1/2.3 34.5 H 867mm x W 312mm x D 212mm
     Model  IQ5500VS  &  IQ6000VS
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ5500VS 5500/1465  120/60 10.4 34.0 H 764mm x W 312mm x D 264mm
IQ5500VS 5500/1465 230/60/50 5.2/5.7 34.0 H 764mm x W 312mm x D 264mm
IQ5500VS 5500/1465 400/60/50 2.5/2.8 41 H 867mm x W 312mm x D 264mm
IQ5500VS 5500/1465 480/60/50 2.1/2.3 41 H 867mm x W 312mm x D 264mm
IQ6000VS 6000/1758 120/60 8.0 35 H 764mm x W 312mm x D 264mm
IQ6000VS 6000/1758 230/60/50 4.0/4.4 35 H 764mm x W 312mm x D 264mm
IQ6000VS 6000/1758 120/60 2.3/2.5 42 H 867mm x W 312mm x D 264mm
IQ6000VS 6000/1758 230/60/50 1.9/2.1 42 H 867mm x W 312mm x D 264mm
     Model  IQ5000V16  &  IQ6000V16
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ5000V16 5000/1465 120/60 8.4 38.6 H 914mm x W 405mm x D 186mm
IQ5000V16 15000/1465 230/60/50 4.1/4.6 38.6 H 914mm x W 405mm x D 186mm
IQ5000V16 5000/1465 400/60/50 2.9/3.2 47.6 H 1019mm x W 405mm x D 186mm
IQ5000V16 5000/1465 480/60/50 2.4/2.6 47.6 H 1019mm x W 405mm x D 186mm
IQ6000V16 6000/1758 120/60 8.8 38.6 H 914mm x W 405mm x D 186mm
IQ6000V16 6000/1758 230/60/50 4.3/4.8 38.6 H 914mm x W 405mm x D 186mm
IQ6000V16 6000/1758 400/60/50 2.5/2.8 47.6 H 1019mm x W 405mm x D 186mm
IQ6000V16 6000/1758 480/60/50 3.0/3.3 47.6 H 1019mm x W 405mm x D 186mm
     Model  IQ8000V16
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ8000V16 8000/2345 230/60 21.0 131.5 H 1273mm x W 580mm x D 487mm
IQ27000V 27000/7913 480/60 10.5 151.5 H 1273mm x W 580mm x D 487mm