MÁY LẠNH LẮP NGOÀI TRỜI (VHAXP2)

Nhà sản xuất: ICEQUBE (MỸ)
Mô tả sản phẩm:

Cung ứng dòng máy lạnh chống cháy nổ (phòng nổ) từ 4000 đến 8000 BTU dùng trong khu vực nguy hiểm.

Giá:

Tính năng:

Tiêu Chuẩn
etl classifiedCSA

Thông số kỹ thuật
     Model  IQ4000V16HAXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ4000V16HAXP2 4000/1172  120/60 8.2 47.6 H 914mm x W 405mm x D 186mm
IQ4000V16HAXP2 4000/1172 230/60 3.9 47.6 H 914mm x W 405mm x D 186mm
IQ4000V16HAXP2 4000/1172 480/60/50 2.3/2.5 56.7 H 1019mm x W 405mm x D 186mm
       Model IQ5000V16HAXP2 & IQ6000V16HAXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ5000V16HAXP2 5000/1465  120/60 13.7 56.7 H 1069mm x W 405mm x D 263mm
IQ5000V16HAXP2 5000/1465 230/60 6.6 56.7 H 1069mm x W 405mm x D 263mm
IQ5000V16HAXP2 5000/1465 480/60/50 3.2/3.5 68 H 1172mm x W 405mm x D 263mm
IQ6000V16HAXP2 6000/1758  120/60 15.6 56.7 H 1069mm x W 405mm x D 263mm
IQ6000V16HAXP2 6000/1758 230/60 7.0 56.7 H 1069mm x W 405mm x D 263mm
IQ6000V16HAXP2 6000/1758 480/60/50 3.4/3.7 68 H 1172mm x W 405mm x D 263mm
       Model IQ8000VHAXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ8000VHAXP2 8000/2345  120/60 14.7 72.1 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ8000VHAXP2 8000/2345 230/60 7.8 72.1 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ8000VHAXP2 8000/2345 480/60/50 3.7/4.1 97.5 H 1464mm x W 448mm x D 263mm