MÁY LẠNH LẮP NGOÀI TRỜI (VHA)

Nhà sản xuất: ICEQUBE (MỸ)
Mô tả sản phẩm:

Cung ứng dòng máy lạnh công nghiệp từ 4000 đến 8000 BTU.

Giá:

Tính năng:

Tiêu Chuẩn


Thông số kỹ thuật
   Model  IQ4000V16HA
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ4000V16HA 4000/1172  120/60 8.2 38.6 H 914mm x W 405mm x D 187mm
IQ4000V16HA 4000/1172 230/60/50 3.9/4.3 38.6 H 914mm x W 405mm x D 187mm
IQ4000V16HA 4000/1172 400/60/50 2.8/3.1 59.0 H 1172mm x W 405mm x D 187mm
IQ4000V16HA 4000/1172 480/60/50 2.3/2.5 59.0 H 1172mm x W 405mm x D 187mm
     Model  IQ5000V16HA &  IQ6000V16HA
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ5000V16HA 5000/1465  120/60 13.7 47.6 H 1069mm x W 405mm x D 263mm
IQ5000V16HA 5000/1465 230/60/50 6.6/7.3 47.6 H 1069mm x W 405mm x D 263mm
IQ5000V16HA 5000/1465 400/60/50 3.8/4.2 59 H 1172mm x W 405mm x D 263mm
IQ5000V16HA 5000/1465 480/60/50 3.2/3.5 59 H 1172mm x W 405mm x D 263mm
IQ6000V16HA 6000/1758 120/60 15.6 47.6 H 1069mm x W 405mm x D 263mm
IQ6000V16HA 6000/1758 230/60/50 7.0/7.7 47.6 H 1069mm x W 405mm x D 263mm
IQ6000V16HA 6000/1758 400/60/50 4.0/4.4 59 H 1172mm x W 405mm x D 263mm
IQ6000V16HA 6000/1758 480/60/50 3.4/3.7 59 H 1172mm x W 405mm x D 263mm
     Model  IQ8000VHA
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ8000VHA 8000/2345  120/60 14.7 63.05 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ8000VHA 8000/2345 230/60/50 7.8/8.6 63.05 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ8000VHA 8000/2345 400/60/50 4.5/4.9 78.5 H 1464mm x W 448mm x D 263mm
IQ8000VHA 8000/2345 480/60/50 3.9/4.3 78.5 H 1464mm x W 448mm x D 263mm