MÁY LẠNH SIÊU MỎNG DẠNG ĐỨNG (VXS)

Nhà sản xuất: ICEQUBE (MỸ)
Mô tả sản phẩm:

Cung ứng dòng máy lạnh từ 1200 đến 6000 BTU.

Giá:

Tính năng:

Tiêu Chuẩn


Thông số kỹ thuật
   Model  IQ1200VXS, IQ1500VXS, & IQ1800VXS
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ1200VXS 1200/352  120/60 3.9 20.4 H 762mm x W 165mm x D 292mm
IQ1200VXS 1200/352 230/60/50 1.8/2.0 20.4 H 762mm x W 165mm x D 292mm
IQ1200VXS 1200/352 400/60/50 1.0/1.2 26.8 H 864mm x W 165mm x D 292mm
IQ1200VXS 1200/352 480/60/50 0.9/1.0 26.8 H 864mm x W 165mm x D 292mm
IQ1500VXS 1500/440 120/60 4.0 20.4 H 762mm x W 165mm x D 292mm
IQ1500VXS 1500/440 230/60/50 1.9/2.1 20.4 H 762mm x W 165mm x D 292mm
IQ1500VXS 1500/440 400/60/50 1.1/1.2 26.8 H 864mm x W 165mm x D 292mm
IQ1500VXS 1500/440 480/60/50 0.9/1.0 26.8 H 864mm x W 165mm x D 292mm
IQ1800VXS 1800/528 120/60 4.0 20.4 H 762mm x W 165mm x D 292mm
IQ1800VXS 1800/528 230/60/50 2.0/2.2 20.4 H 762mm x W 165mm x D 292mm
IQ1800VXS 1800/528 400/60/50 1.2/1.3 26.8 H 864mm x W 165mm x D 292mm
IQ1800VXS 1800/528 480/60/50 1.0/1.1 26.8 H 864mm x W 165mm x D 292mm
     Model  IQ2000VXS, IQ2400VXS
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ2000VXS 2000/586  120/60 6.6 27.2 H 610mm x W 254mm x D 254mm
IQ2000VXS 2000/586 230/60/50 3.4/3.8 27.2 H 610mm x W 254mm x D 254mm
IQ2000VXS 2000/586 400/60/50 2.0/2.2 33.6 H 711mm x W 254mm x D 254mm
IQ2000VXS 2000/586 480/60/50 1.6/1.8 33.6 H 711mm x W 254mm x D 254mm
IQ2400VXS 2400/703 120/60 7.1 27.2 H 610mm x W 254mm x D 254mm
IQ2400VXS 2400/703 230/60/50 3.5/3.9 27.2 H 610mm x W 254mm x D 254mm
IQ2400VXS 2400/703 400/60/50 2.0/2.2 33.6 H 711mm x W 254mm x D 254mm
IQ2400VXS 2400/703 480/60/50 1.7/1.9 33.6 H 711mm x W 254mm x D 254mm
     Model  IQ4000VXS, IQ5000VXS, & IQ6000VXS
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ4000VXS 4000/1172  120/60 9.6 47.2 H 914mm x W 292mm x D 381mm
IQ4000VXS 4000/1172 230/60/50 4.5/5.0 47.2 H 914mm x W 292mm x D 381mm
IQ4000VXS 4000/1172 400/60/50 2.6/2.9 60.3 H 1017mm x W 312mm x D 212mm
IQ4000VXS 4000/1172 480/60/50 2.3/2.5 60.3 H 1017mm x W 312mm x D 212mm
IQ5000VXS 5000/1172 120/60 10.0 47.2 H 914mm x W 292mm x D 381mm
IQ5000VXS 5000/1172 230/60/50 4.7/5.2 47.2 H 914mm x W 292mm x D 381mm
IQ5000VXS 5000/1172 400/60/50 2.7/3.0 60.3 H 1017mm x W 312mm x D 212mm
IQ5000VXS 5000/1172 480/60/50 2.4/2.6 60.3 H 1017mm x W 312mm x D 212mm
IQ6000VXS 6000/1758 120/60 10.4 47.2 H 914mm x W 292mm x D 381mm
IQ6000VXS 6000/1758 230/60/50 4.9/5.4 47.2 H 914mm x W 292mm x D 381mm
IQ6000VXS 6000/1758 400/60/50 2.8/3.1 60.3 H 1017mm x W 312mm x D 212mm
IQ6000VXS 6000/1758 480/60/50 2.6/2.9 60.3 H 1017mm x W 312mm x D 212mm