MÁY LẠNH DẠNG ĐỨNG (V)

Nhà sản xuất: ICEQUBE (MỸ)
Mô tả sản phẩm:

Cung ứng dòng máy lạnh công nghiệp từ 1000 đến 27000 BTU.

Giá:

Tính năng:

  • Nhỏ gọn, phù hợp sử dụng trong các khu công nghiệp.
  • Sử dụng máy nén quay và bộ điều khiên kỹ thuật số theo tiêu chuẩn
Tiêu Chuẩn


Thông số kỹ thuật
     Model  IQ1000V
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ1000V 1000/293  120/60 3.1 19.7 H 333mm x W 366mm x D 204mm
IQ1000V 1000/293 230/60/50 1.6/1.8 19.7 H 333mm x W 366mm x D 204mm
IQ1000V 1000/293 400/60/50 0.9/1.0 23.1 H 440mm x W 366mm x D 204mm
IQ1000V 1000/293 480/60/50 0.8/0.9 23.1 H 440mm x W 366mm x D 204mm
       Model  IQ2500V, IQ3500V & IQ4500V
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ2500V 2500/733  120/60 7.3 33.1 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ2500V 2500/733 230/60/50 3.5/3.9 33.1 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ2500V 2500/733 400/60/50 2.0/2.2 39 H 826mm x W 489mm x D 162mm
IQ2500V 2500/733 480/60/50 1.7/1.9 39 H 826mm x W 489mm x D 162mm
IQ3500V 3500/1026 120/60 8.8 33.1 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ3500V 3500/1026 230/60/50 4.3/4.7 33.1 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ3500V 3500/1026 400/60/50 2.5/2.7 39 H 826mm x W 489mm x D 162mm
IQ3500V 3500/1026 480/60/50 2.1/2.3 39 H 826mm x W 489mm x D 162mm
IQ4500V 4500/1319 120/60 9.5 33.1 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ4500V 4500/1319 230/60/50 4.6/5.1 33.1 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ4500V 4500/1319 120/60 9.5 33.1 H 724mm x W 489mm x D 162mm
IQ4500V 4500/1319 400/60/50 2.6/2.9 39 H 826mm x W 489mm x D 162mm
       Model  IQ6000V
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ6000V 6000/1758  120/60 10.9 39.5 H 762mm x W 489mm x D 216mm
IQ6000V 6000/1758 230/60/50 4.8/5.3 39.5 H 762mm x W 489mm x D 216mm
IQ6000V 6000/1758 480/60/50 2.1/2.3 50.8 H 850mm x W 489mm x D 216mm
       Model  IQ10000V  &  IQ12000V
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ10000V 10000/2638  120/60 15.1 63 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ10000V 10000/2638 230/60/50 7.9/8.7 63 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ10000V 10000/2638 480/60/50 4.0/4.4 78.5 H 1464mm x W 448mm x D 263mm
IQ12000V 12000/3517 120/60 19.6 63 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ12000V 12000/3517 230/60/50 9.8/10.8 63 H 1323mm x W 448mm x D 263mm
IQ12000V 12000/3517 480/60/50 4.9/5.4 78.5 H 1464mm x W 448mm x D 263mm
       Model  IQ14000V, IQ17000V & IQ20000V
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ14000V 14000/4103 230/60/50 15.0/16.5 90 H 1422mm x W 508mm x D 360mm
IQ14000V 14000/4103 480/60/50 6.7/7.3 105.2 H 1422mm x W 508mm x D 360mm
IQ17000V 17000/4982 230/60/50 15.5/17.1 90 H 1422mm x W 508mm x D 360mm
IQ17000V 17000/4982 480/60/50 7.8/8.6 105.2 H 1422mm x W 508mm x D 360mm
IQ20000V 20000/5862 230/60/50 18.2/20.0 90 H 1422mm x W 508mm x D 360mm
IQ12000V 12000/3517 480/60/50 4.9/5.4 105.2 H 1422mm x W 508mm x D 360mm
       Model  IQ27000
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ27000V 27000/7913 230/60 21.0 131.5 H 1273mm x W 580mm x D 487mm
IQ27000V 27000/7913 480/60 10.5 151.5 H 1273mm x W 580mm x D 487mm