MÁY LẠNH ÁP TRẦN (TXP2)

Nhà sản xuất: ICEQUBE (MỸ)
Mô tả sản phẩm:

Cung ứng dòng máy lạnh chống cháy nổ (phòng nổ) từ 4000 đến 8000 BTU dùng trong khu vực nguy hiểm.

Giá:

Tính năng:

Tiêu Chuẩn
etl classifiedCSA

Thông số kỹ thuật
     Model  IQ3000TXP2 & IQ4500TXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ3000TXP2 3000/879  120/60 7.5 40 H 306mm x W 507mm x D 507mm
IQ3000TXP2 3000/879 230/60 3.9 40 H 306mm x W 507mm x D 507mm
IQ4500TXP2 4500/1318 120/60 8.5 40 H 306mm x W 507mm x D 507mm
IQ4500TXP2 4500/1318 230/60 4.2 40 H 306mm x W 507mm x D 507mm
        Model IQ6000TXP2 & IQ7000TXP2 & IQ8000TXP2
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ6000TXP2 6000/1758  120/60 11.5 51 H 383mm x W 507mm x D 507mm
IQ6000TXP2 6000/1758 230/60/50 5.1/5.6 51 H 383mm x W 507mm x D 507mm
IQ7000TXP2 7000/2051 120/60 11.7 51 H 383mm x W 507mm x D 507mm
IQ7000TXP2 7000/2051 230/60/50 5.3/5.7 51 H 383mm x W 507mm x D 507mm
IQ8000TXP2 8000/2344 120/60 15.5 55 H 383mm x W 507mm x D 507mm
IQ8000TXP2 8000/2344 230/60/50 7.9/8.7 55 H 383mm x W 507mm x D 507mm