MÁY LẠNH ÁP TRẦN (T)

Nhà sản xuất: ICEQUBE (MỸ)
Mô tả sản phẩm:

Cung ứng dòng máy lạnh công nghiệp từ 3000 đến 8000 BTU.

Giá:

Tính năng:

Tiêu Chuẩn


Thông số kỹ thuật
   Model  IQ3000T  &  IQ4500T
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ3000T 3000/879  120/60 7.5 33.0 H 306mm x W 507mm x D 507mm
IQ3000T 3000/879 230/60/50 3.9/4.3 33.0 H 306mm x W 507mm x D 507mm
 IQ4500T 4500/1318 120/60 8.5 33.0 H 306mm x W 507mm x D 507mm
IQ4500T 4500/1318 230/60/50 4.2/4.6 33.0 H 306mm x W 507mm x D 507mm
       Model  IQ6000T, IQ7000T & IQ8000T
 Model  BTUH/Watts  Volts/Hz  Max Amps  Weight(kg) Dimensions
IQ6000T 6000/1758  120/60 11.5 43.0 H 383mm x W 507mm x D 507mm
IQ6000T 6000/1758 230/60/50 5.1/5.6 43.0 H 383mm x W 507mm x D 507mm
 IQ7000T 7000/2051 120/60 11.7 43.0 H 383mm x W 507mm x D 507mm
IQ7000T 7000/2051 230/60/50 5.3/5.8 43.0 H 383mm x W 507mm x D 507mm
IQ8000T 8000/2344 120/60 15.5 47.0 H 383mm x W 507mm x D 507mm
IQ8000T 8000/2344 230/60/50 7.9/8.7 47.0 H 383mm x W 507mm x D 507mm