Quạt hút ly tâm chống cháy nổ (phòng nổ) CB EX-ATEX

Nhà sản xuất: OERRE (Ý)
Mô tả sản phẩm:
Giá:

Tính năng:

Tiêu Chuẩn


Thông số kỹ thuật