Mô-tơ chống bụi cháy nổ (phòng nổ)

Nhà sản xuất: BARTEC - VARNOST (ĐỨC - SLOVENIA)
Mô tả sản phẩm:
Giá:

Tính năng:

Tiêu Chuẩn


Thông số kỹ thuật