Cáp tín hiệu chống cháy nổ

Nhà sản xuất: ELETTROTEK KABLE
Mô tả sản phẩm:

REXOHR (PE/CAM/PVC)

Giá:

Tính năng:

Phù hợp yêu cầu BS 5308-1
Tiêu Chuẩn
EN 60332-1 IEC 60332-3-24 CEI 20-22 III EN 50266-2-4 BS 4066

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 300/500 V Điện áp test: 2 kV Nhiệt độ hoạt động: - 30 OC / + 70 OC Nhiệt độ ngắn mạch tối đa: 160oC