INTRINSIC SAFETY

Các tiêu chuẩn chống cháy nổ

 1. Các tiêu chuẩn:
 1. Ví dụ minh họa về mô tả chứng nhận tiêu chuẩn ATEX trong điện thoại Guardian Telecom:

ScreenHunter_01 Jan. 09 08.13

Đọc các thông số ở hàng ScreenHunter_03 Dec. 17 14.07

 1. Equipment Group =

  II, thiết

  bị dùng ở

  khu vực không khai thác mỏ

 2. Môi trường khí, Zone 1
 3. Hợp tiêu chuẩn chống cháy nổ của Châu https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-pharmacie/ Âu
 4. Bảo vệ kiểu e, bảo vệ gia tăng an toàn ( xem thêm mục 4)
 5. Bảo vệ kiểu ib, bảo vệ an levitra 20mg uk action toàn từ bên trong ( xem them mục 4)
 6. Bảo vệ kiểu mb, bảo vệ bao bọc

  bên trong ( https://www.viagrasansordonnancefr.com xem thêm mục 4)

 7. Hoạt động ở môi trường nhóm

  khí IIC ( xem thêm mục 5)

 8. Nhiệt độ bề mặt tối đa của thiết bị https://www.viagrasansordonnancefr.com khi hoạt động là 100o

Đọc các thông số ở hàngScreenHunter_12 Dec. 17 14.10

 1. Equipment https://www.acheterviagrafr24.com/generique-viagra/ Group = II, thiết bị dùng ở khu vực không khai thác mỏ
 2. Môi trường bụi, Zone 1
 3. Hợp tiêu chuẩn chống cháy nổ của Châu Âu
 4. Bảo vệ theo kiểu tD, chống bụi xâm nhập vào bên trong ( xem thêm mục 4)
 5. Hoạt động trong Zone 21
 6. Cấp IP

  là 66 ( xem thêm https://www.viagrasansordonnancefr.com mục 1)

 7. Nhiệt độ tối đa của bề mặt thiết bị khi hoạt động là 100oC

Người nhập tin: admin