Giải pháp Log-sheet điện tử ODM

HỆ THỐNG LOG-SHEET ĐIỆN TỬ & QUẢN LÝ DỮ LIỆU NHÀ MÁY ODM

odm 1

Đây là đề xuất về việc xây dựng Hệ Thống Hỗ Trợ Quyết Định và Quản Lý Dữ Liệu Nhà Máy (ODM) do công ty sản xuất phần mềm Advansoft phát triển dựa trên yêu cầu của các khách hàng trong lĩnh vực dầu khí và hoá chất để cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để chuyển và xử lý dữ liệu của nhà máy vào các biểu mẫu số hoá, và được ghi lại một cách hệ thống, dễ dàng truy cập, phân phối, và phân tích.

Hệ thống được đề xuất nhằm thay thế việc sử dụng giấy tờ như log-sheet hàng ngày và lịch phân công nhiệm vụ ..v..v.., đáp ứng yêu cầu quy định của ISO hoặc các tiêu chuẩn quốc tế khác.

Máy tính cầm tay công nghiệp (PDA) của ECOM với thiết kế linh hoạt có thể tuỳ chọn đầu đọc mã vạch (barcode) hoặc đầu đọc Thẻ nhận dạng vô tuyến RFID (Radio Frequency Identification) hoặc một đầu đọc có thể dùng cả hai loại (Barcode và RFID), sẽ được sử dụng để ghi lại các trường dữ liệu, giúp quản lý và hướng dẫn khắc phục đến người làm việc tại khu vực.

Tất cả dữ liệu số hoá thu được sẽ được chuyển thành các thông tin như các biểu đồ, mô hình, cảnh báo, thống kê vận hành, báo cáo, ..v..v.. bằng cách sử dụng ODM Web.

Dữ liệu sẽ được lưu trữ tại các máy chủ cơ sở dữ liệu trung tâm (Data Server) và dễ dàng truy cập trên toàn mạng cục bộ của nhà máy (LAN) từ bất kỳ client nào được ủy quyền.

Sự phản hồi nhanh của thông tin sẽ giúp nhân viên nhà máy cảnh báo trước các nguy cơ, nhờ đó đảm bảo thiết bị hoạt động ở hiệu suất tối ưu, giúp nhà máy giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì.